Световен ден на псориазиса

 • Скъпи приятели,

  Днес, 29 октомври, е световният ден на псориазиса. Заболяване, което засяга средно 3 на всеки 100 жители на нашата планета. На фона на епидемичната обстановка в страната, приближаващите избори и цените на основните енергоизточници, тази тема остава настрана от дневният ред на обществото за поредна година. В същото време проблемите, пред които са изправени пациентите с псориазис не стават по-малко с времето, въпреки усилията на лекари и пациентски организации.
  В България оценката на тежестта на заболяването, която дава право на започване на биологично леченние продължава да бъде средно 2 пъти по-голяма от тази в останалата част на Европа. Оценката на качеството на живот на пациентите, продължава да не бъде взимана предвид при определянето на критериите за започване на скъпоструваща терапия.
  Амбулаторната процедура за фототерапия е толкова усложнена по отношение на административната тежест, че на практика се обезсмисля.
  Изследванията, които са необходими за проследяване на лечението с метотрексат на пациентите с тежки форми на псориазис са за сметка на пациента, което е непосилно за голяма част от тях.
  Пътеката за лечение на тежки форми на псориазис в болнични условия продължава да е крайно недофинансирана, което не позволява осигуряване на качествена здравна услуга.
  Повод за оптимизъм дава фактът, че към този момент пациентите с псориазис имат достъп до най-модерното лечение за тежките форми на псориазис, което периодично се допълва от най-актуалните медикаменти.
  Все пак на пациентите с по-леки форми на заболяването, в много отношение оставаме длъжници по отношение на възможностите за амбулаторно лечение. Това в най-голяма степен се отнася до тзи пациенти, при които са засегнати т.нар. специални зони (скалп, лице, длани, стъпала и интимните зони), които са от особено значение за социалните функции на пациентите. Въпреки, че не засягат големи площи от тялото, тяхното засягане води до значително влошаване на качеството на живот.
  В контекста на пандемията от корона вирус, пациентите с псориазис също често обект на дезинформация, свързана със заболяването и различни аспекти на епидемичната обстановка. В своята медицинска практика, често ставаме свидетели на влошаване на псориазиса след прекарана корона вирусна инфекция. В същото време няма регистрирани данни за влошаване на псориазиса след употреба на която и да е от ваксините използвания за профилактика на Ковид инфекцията. Въпреки, че по дефиниция псориазисът е автоимунна дерматоза, това по никой начин не представлява противопоказание за прилагането на наличните до момента ваксини. Приложението на последните се препоръчва при всички форми на псориазис.