Председател

 • BogdanovBW2Д-р Иван Богданов, дм

  Бул. Св. Климент Охридски 1
  1756, София

  iv.bogdanov@gmail.com

  +359 887 924278

   

  Образование и квалификация

  35 СЕУ “Добри Войников”, София (1998)

  Медицински факултет на Университет “Жозеф Фурие”, Гренобъл, Франция (2000)
  Медицински факултет на Медицински Университет – София (2006)

  Дисертация на тема “Комбиниран климатолечебен метод в лечението на псориазис” – Медицински университет – София (2013)

  Професионално развитие

  Катедра по дерматология и венерология, МФ на МУ София – докторант (2008-2011)
  Председател на “Фондация Псориазис” (от 2009 до този момент)
  Болница “St Louis”, Париж, Франция (2009-2010)
  Токуда Болница – София (от 2010 до този момент)

  Членство в научни организации

  Кооптиран член на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество
  Член на Европейската академия по дерматология и венерология

  Владее писмено и говоримо английски, френски, италиански и руски език