Псориазис и бременност

 • Последните данни показват че време на бремеността при повечето пациенти има спонтанно подобрение на псориазиса. Предполага се че хормоналните промени по време на бременността създават „преходна имунна толерантност“ и намаляват възпалителните промени при псориазис.
  Рискът от влошаване на псориазиса е в първите няколко месеца след раждането. Според медицинската литература кърменето няма значение за подобряване или влошаване на хода на псориазиса.
  По време на бременност и кърмене се препоръчва предимно локална терапия. При тежко протичане на заболяването се препоръчва фототерапия и в много крайни случаи – циклоспорин или биологични средства.Противопоказани са ретиноидите и метотрексат.
  Как стои въпросът с биологичните средства по време на бременност и кърмене? Има начални данни за прием на биологични средства по време на бременност, но основният страничен ефект е имуносупресия на новороденото, ако лечението не бъде прекъснато. Затова се препоръчва лечението с биологични средства да бъде прекъснато преди забременяването. Само в случаи на абсолютна необходимост те биха могли да бъдат прилагани по време на бременност и то след строга преценка на ползите и рисковете, направена от лекарски консилиум. Най-рисково е прилагането в първия триместър. Ако се налага по време на бременност да се прилагат биологични средства, предпочитанията са за Етанарцепт или Цертолизумаб пегол заради ограниченото преминаване на тези препарати през плацентата.
  Приема се, че ако лечението с Цертолизумаб пегол трябва да започне по време на бременност, най-безопасно е терапията да стартира колкото се може по-късно (в третия треместър). Тогава намалява опасността от наличие на лекарствени нива в кръвта на бебето и съответно след раждането детето може да бъде ваксинирано с жива ваксина. При всички такива случаи преди ваксинация е необходима консултация с дерматолог!
  Смята се че при кърмене и терапия на кърмачката с Цертолизумаб пегол няма опасност за кърмачето, тъй като препаратът не се абсорбира в големи количества от стомаха и червата. Въпреки това при недоносени бебета(родени преди 37 гестационна седмица) не се препоръчва кърмачката да бъде на терапия с биологични средства. В тези случаи недоносените деца нямат добре развита храносмилателна система и така лекарството може да попадне в кръвообращението им.
  Важна информация за мъжете с псориазис: При планиране на бременност при партньорката терапията с метотрексат трябва да се спре 3 месеца преди опитите за забременяване. Същото се отнася и за ретиноидите.