Дейност

 • 1. Организиране на ежегодни курсове комбинирано климатолечение (морелечение, балнеолечение, калолечение) за пациенти, болни от псориазис в базата на СБР Тузлата, гр. Балчик

  2. Членство в ЕВРОПСО, сборната организация на наличните фондации и сдружения от Европа. Целта на това важно участие е международен обмен на опит и внедряването му при нас поради безусловното признание, че те имат дългогодишен опит в областта на дейности подобни сдружения

  3. Организиране на групи за взаимопомощ на пациенти с псориазис, в които да се осъществява обмен на информация и полезни съвети за справяне с проблемите свързани със заболяването.

  4. Организиране на курсове по грим с помощта на козметични фирми и специалисти по професионален грим.

  5. Поддържане на интернет страницата на Фондация “Псориазис”. Публикуване на информационни материали, които да повишават информираността на пациентите с псориазис и техните близки за същността на заболяването и начините за справяне на проблемите свързани с него.

  6. Организиране на информационни кампании с цел разясняване на същността на заболяването на българската общественост.

  7. Организиране на кампании и връзка с отговорните институции в България, имащи отношение към реимбурсацията на медикаментите и клиничните пътеки за псориазис.