Системно и биологично лечение на псориазис – Мета анализа на Cochrane Library

  • февруари 5, 2021
  • През изминалата година излезе анализът на Cochrane Library за ефикасност и безопасност на системното лечение при псориазис. Това проучване предлага анализ на множество проучвания сравняващи различни системни и биологични терапии. Данните от проучването показват значително по-добра ефективност на биологичната терапия (anti-IL17, anti-IL12/23, anti-IL23, и anti-TNF alpha медикаменти) в сравнение с конвенционалната системна терапия (метотрексат, циклоспорин и ацитретин). По-новите класове биологични медикаменти като IL17 и IL23 инхибиторите са значително по-ефективни в сравнение с останалите класове биологични медикаменти (IL12/23 инхибитори и anti-TNF alpha инхибитори) по отношение на пълното или почти пълното изчистване на кожните лезии при псориазис. По-отношение на безопасността на биологичните продукти не се наблюдава статистически значима разлика в честотата на сериозните странични ефекти между конвенционалните системни средства, биологичните средства и плацебо.

    Sbidian E, Chaimani A, Afach S, et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jan 9;1(1):CD011535.