Намаляване на теглото подобрява псориазиса

  • януари 12, 2014
  • weight_lossПсориазисът често се асоциира с метаболитен синдром и наднормено тегло. Екип от университетска болница в Копенхаген разделя 60 амбулаторни пациенти с псориазис и наднормено тегло на две групи. Първата група е подложена на ниско-калорична диета в продължение на 8 седмици, а пациентите във втората приемат обичайни за тях вид и количество храна. Два месеца след прекратяване на диетата, е направена оценка на PASI и DLQI (дерматологичен индекс за качество на живот). Резултатите показват, че терапия с ниско-калорична диета води до клинично значимо подобрение в дерматологичния статус (понижено PASI) и значително подобрение на качеството на живот при пациенти с псориазис и наднормено тегло.

    Източник:
    Jensen P, Zachariae C, Christensen R, Geiker NR, Schaadt BK, Stender S, Hansen PR, Astrup A, Skov L. Effect of weight loss on the severity of psoriasis: a randomized clinical study. JAMA Dermatol. 2013 Jul 1;149(7):795-801.

    Адаптиран от екипа на prodermaclub.com